Forum WWW.SMETOWO.FORA.PL Strona Główna WWW.SMETOWO.FORA.PL
Forum Gminy Smętowo Graniczne
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy    GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Protokół Nr I/2014 Z OBRAD I INAUGURACYJNEJ SESJI RADY GMINY

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum WWW.SMETOWO.FORA.PL Strona Główna -> Rada Gminy VII Kadencja - 2014-2018 / Sesja Rady Gminy 2014-2018
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
OBIEKTYWNY
Dołączył: 24 Lis 2010
Posty: 433
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 29 razy
Ostrzeżeń: 0/3

Płeć: Kobieta

PostWysłany: Czw 22:36, 18 Gru 2014    Temat postu: Protokół Nr I/2014 Z OBRAD I INAUGURACYJNEJ SESJI RADY GMINY

PROTOKÓŁ NR I/2014
Z OBRAD I INAUGURACYJNEJ SESJI RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE
ODBYTEJ W DNIU 1 GRUDNIA 2014 ROKU W BUDYNKU REMIZO-ŚWIETLICY
W SMĘTOWIE GRANICZNYM
Obecni na sesji:
- radni Rady Gminy,
- Wójt Elekt,
- Sekretarz Gminy,
- Skarbnik Gminy,
- członkowie Gminnej Komisji Wyborczej,
- pracownicy Urzędu Gminy.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Otwarcia obrad I inauguracyjnej sesji Rady Gminy dokonała Pani Bożena Mirota - radna
najstarsza wiekiem wśród radnych obecnych na sesji, która odczytała art. 20 ust 2 ustawy
o samorządzie gminnym, zgodnie z którym „Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy
zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych
wyników wyborów do rad na obszarze kraju”. Następnie powitała Wójta Gminy - elekta,
nowo wybranych radnych Rady Gminy, pracowników Urzędu Gminy oraz przybyłych gości.
Punkt 2
„STWIERDZENIE QUORUM”
Radna Bożena Mirota poinformowała, iż na sesji Rady Gminy obecnych jest 15 radnych,
w związku z czym obrady są prawomocne i stwierdziła quorum.
Punkt 3
„ŚLUBOWANIE RADNYCH”
Przewodnicząca obrad Pani Bożena Mirota poprosiła Przewodniczącą Gminnej Komisji
Wyborczej Panią Monikę Garsztka o wręczenie zaświadczeń radnym o wyborze.
Po wręczeniu zaświadczeń Przewodnicząca obrad Pani Bożena Mirota poinformowała,
że radni złożą ślubowanie w ten sposób, że zostanie odczytana rota ślubowania, a następnie
wyczytany radny wypowie według swojego wyboru, słowo "ślubuję" lub zwrot "ślubuję, tak
mi dopomóż Bóg".
Pani Bożena Mirota zapytała radnych czy są inne propozycje.
W związku z tym, że radni nie wnieśli uwag, Przewodnicząca obrad odczytała rotę
ślubowania:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców". Po wyczytaniu imienia i nazwiska radni wypowiadali słowo „ślubuję” bądź
„ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Po złożeniu ślubowania przez wszystkich radnych Przewodnicząca obrad Pani Bożena Mirota
pogratulowała radnym oraz stwierdziła, iż radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat
radnego Rady Gminy Smętowo Graniczne.
Następnie Pani Bożena Mirota odczytała porządek obrad ustalony przez Komisarza
Wyborczego w Gdańsku oraz zadała pytanie, czy radni zgłaszają uwagi do porządku obrad.
Radni nie wnieśli uwag.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Punkt 4
„WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY”2
Przewodnicząca obrad Pani Bożena Mirota poprosiła radnych o zgłaszanie kandydatów
do Komisji Skrutacyjnej.
Do składu Komisji zgłoszeni zostali: radna Barbara Szczygieł, radny Piotr Gajewski
oraz radny Jarosław Krzyżanowski, którzy wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Na przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybrany został Pan Piotr Gajewski.
Za przyjęciem składu Komisji głosowało 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Następnie Pani Bożena Mirota poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego
Rady Gminy. Poinformowała, że każdy kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie,
w związku z czym każdorazowo zwróci się z zapytaniem do zgłoszonej osoby, czy wyraża
zgodę.
Na Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszono radną Beatę Piontek, która wyraziła zgodę
na kandydowanie.
Nie zgłoszono więcej kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Piotr Gajewski przedstawił i odczytał projekt
Uchwały Nr I/1/2014 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy
Smętowo Graniczne.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem Uchwały Nr I/1/2014 Rady Gminy Smętowo
Graniczne z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru
Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Smętowo Graniczne.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy, rozdała radnym karty do głosowania, a następnie
przeprowadzono głosowanie tajne.
Przewodnicząca obrad ogłosiła 5 minut przerwy w celu ustalenia wyników głosowania
oraz sporządzenia protokołu przez członków Komisji Skrutacyjnej.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Piotr Gajewski odczytał protokół.
W wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącą Rady Gminy Smętowo Graniczne wybrana
została radna Beata Piontek, która otrzymała 12 głosów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodnicząca obrad odczytała projekt uchwały Nr I/2/2014 Rady Gminy
Smętowo Graniczne z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Smętowo Graniczne, która została przyjęta jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Prowadzenie sesji zostało przekazane nowo wybranej Przewodniczącej Rady Gminy Pani
Beacie Piontek.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Beata Piontek podziękowała za wybór na Przewodniczącą
Rady Gminy.
Punkt 5
„WYBÓR ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY”
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Beata Piontek poprosiła o zgłaszanie kandydatów
na Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy.
Radna Pani Iwona Świderska zgłosiła kandydaturę Pana Dariusza Gełdon, który wyraził
zgodę na kandydowanie.
Nie zgłoszono więcej kandydatów na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy, rozdała radnym karty do głosowania, a następnie
przeprowadzono głosowanie tajne.
Po oddaniu głosów Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 5 minut przerwy w celu ustalenia
wyników głosowania oraz sporządzenia protokołu.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Piotr Gajewski odczytał protokół
Komisji Skrutacyjnej.3
W wyniku tajnego głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy Smętowo
Graniczne wybrany został radny Pan Dariusz Gełdon, który otrzymał 12 głosów.
Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała Panu Dariuszowi Gełdon, a następnie odczytała
projekt uchwały Nr I/3/2014 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Smętowo
Graniczne. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt 6
„WOLNE WNIOSKI I ZAKOŃCZENIE”
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała radnych, iż otrzymają projekt budżetu
na przyszły rok oraz druki oświadczeń majątkowych, które należy wypełnić w dwóch
egzemplarzach i dostarczyć do Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Beata Piontek zadała pytanie czy są jakieś wolne wnioski?
Głos zabrał Pan Dariusz Gełdon, który zapytał czy na Sesji obecna jest Pani Wójt.
Poinformował także, że zgodnie z § 113 Statutu Gminy Smętowo Graniczne Wójt Gminy ma
obowiązek uczestniczyć w Sesji Rady Gminy. Zapytał również czy Pani Wójt
usprawiedliwiła swoją nieobecność.
Głos zabrał Sekretarz Gminy Pan Bogdan Badziong, który poinformował, że Pani Wójt
upoważniła go do reprezentowania na Sesji Rady Gminy. Powiedział także, że w razie
jakichkolwiek pytań, on udzieli odpowiedzi.
Radny Dariusz Gełdon podziękował Sekretarzowi Gminy za zastępstwo oraz powiedział,
że żałuje, że na tak uroczystej inauguracyjnej Sesji nie ma Pani Wójt.
Głos zabrał Pan Jerzy Zieliński, który przywitał zebranych oraz pogratulował
demokratycznych wyborów. Pan Jerzy Zieliński pogratulował również radnym Rady Gminy
Smętowo Graniczne oraz nowej Pani Wójt Elekt. Wyraził ubolewanie, iż obecna Pani Wójt
nie przybyła na Sesję. Nawiązał w swojej wypowiedzi do papieża Polaka.
Pan Andrzej Gniewkowski złożył wniosek z prośbą o umieszczanie nagrań z Sesji
w Internecie, ponieważ nie zawsze może w nich uczestniczyć.
Przewodnicząca Rady Gminy odpowiedziała, iż do tego tematu powrócimy na następnej Sesji
Rady Gminy.
Następnie Pan Teodor Kalinowski złożył gratulacje wszystkim wybranym radnym oraz
przede wszystkim Pani Anicie Galant.
Głos zabrała Pani Anita Galant – Wójt Elekt, która pogratulowała radnym oraz wyraziła pełną
nadzieję na dobrą współpracę dla dobra mieszkańców oraz Gminy.
Pan Dariusz Gełdon w imieniu własnym oraz wybranych radnych podziękował mieszkańcom
za obdarzone zaufanie oraz za głosy, a także radnym za powierzenie funkcji Zastępcy
Przewodniczącego Rady Gminy. Powiedział także, że kolejna Sesja również będzie
inauguracyjna, ale w kolejnych należy wziąć się do pracy. Pan Dariusz Gełdon zachęcał
także, aby informować mieszkańców o terminach Sesji.
Na zakończenie głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy, która wyraziła wolę współpracy
z Zastępcą Przewodniczącego, radnymi, a przede wszystkim z Panią Wójt.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Beata Piontek
podziękowała obecnym za udział w sesji Rady Gminy i zamknęła obrady sesji wypowiadając
słowa: „zamykam obrady I sesji Rady Gminy”.
Protokołowała:
Monika Brzeska


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Beata Piontek
Dołączył: 11 Gru 2014
Posty: 14
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/3

PostWysłany: Sob 17:22, 20 Gru 2014    Temat postu:

Szanowni Państwo
W związku z tym, iż obiecałam Państwu nagranie z sesji informuję, że zamieszczę takowe w możliwie najkrótszym czasie.

pozdrawiam
Beata Piontek


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum WWW.SMETOWO.FORA.PL Strona Główna -> Rada Gminy VII Kadencja - 2014-2018 / Sesja Rady Gminy 2014-2018
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001 - 2005 phpBB Group
Theme ACID v. 2.0.20 par HEDONISM
Regulamin